logo Manufesta
Act now for a better future
Manufesta

Impact

De invloed van je organisatie houdt niet op bij je markt
Post-purpose branding leert je om je bewust te zijn van je impact op mens, maatschappij en natuurlijke omgeving. De vraag: ‘Wat is mijn reële impact en wat ben ik bereid daarmee te doen?’ is voor ons de kern van jouw merk. Je bedrijfsresultaat wordt niet alleen bepaald door je financiële winst, maar ook door je positieve bijdrage aan mens, maatschappij en omgeving.
manufesta-paraplu-regenboog

Impact gaat verder dan markt

Klassieke branding vertelt je dat je niet verder hoeft te kijken dan je markt. Maar de impact die we als bedrijven en organisaties hebben, gaat veel verder. Het is een kernonderdeel van je strategie en merk. Gelukkig begint dit besef steeds meer door te dringen.

In jouw markt vind inderdaad je klanten, medewerkers, leveranciers en concurrenten. Het is de plek waar je je geld verdient. Daardoor lijkt het alsof jouw succes volledig wordt bepaald door de markt. Alsof er een muur omheen staat en alles wat daarbuiten gebeurt, geen rol speelt.

Maar als je goed om je heen kijkt, zie je dat iedereen in jouw markt mens is en leeft in de wereld daarbuiten. En dat de effecten van wat je doet niet stoppen bij die muur.

De ‘markt’ is een idee. In werkelijkheid heb je allang een brede impact op mens, maatschappij en natuurlijke omgeving. Je ontkomt er niet aan om duurzaamheid, inclusie en ecologie mee te nemen in je keuzes.

Ook jouw markt wordt bevolkt door gewone mensen. Met zorgen en twijfels, dromen en verwachtingen. Over ‘grote’ onderwerpen zoals toekomst, klimaat, gezondheid en leefbaarheid. Jouw impact raakt hen, direct en indirect. En dat maakt jouw acties voor hen belangrijk.

De scheiding werk-privé is vrijwel verdwenen. Dat heeft gevolgen voor je boodschap. Je doelgroepen willen als individu worden aangesproken. Ze willen dat je iets zegt over de dingen die voor hen als mens belangrijk zijn.

Je merk vormen op je maatschappelijke impact geeft je de kans om relevant te worden en een reputatie op te bouwen als een organisatie die verder kijkt dan alleen zakelijk succes.

jouw impact reikt verder dan je markt

Schakel in een lange keten

Ook in de B2B ben je onderdeel van een keten die begint met bedrijven maar eindigt bij ‘gewone mensen’. Neem het voorbeeld van een IT-bedrijf: natuurlijk leg je een infrastructuur aan bij een zorginstelling, school of gemeente. Maar door dit werk kunnen zorgmedewerkers meer tijd met hun patiënten doorbrengen, leraren hun leerlingen beter onderwijs geven en ambtenaren betere dienstverlening aan burgers bieden. Dat is reële impact.

Meet je impact

Vraag je af: hoe beïnvloed je nu direct en indirect je sociale omgeving? Of je medewerkers, leveranciers en anderen? En hoe zit het met je fysieke en natuurlijke omgeving?

Het tastbaar en meetbaar maken van je sociale, maatschappelijke en ecologische impact wordt straks niet alleen verplicht (zie hiernaast), maar voorwaarde voor het vormen van een sterk merk. Het levert namelijk verhalen op die je kunt gebruiken in je marketing en communicatie. Meten is dan niet genoeg: je zult ermee aan de slag moeten gaan en duurzamer, socialer en inclusiever gaan werken. Dat mag niet bij plannen blijven; je zult er concrete acties aan moeten verbinden. Walk your talk.

Actief omgaan met je impact is allang geen keuze meer. De EU verplicht met de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bedrijven om, naast omzet en winst, te rapporteren over ecologische (milieu-), sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping (de duurzaamheidsfactoren).

Deze regeling gaat vanaf 2023 gelden voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers, en vanaf 2026 voor kleinere bedrijven. Hiermee wil de EU bijdragen aan het bereiken van de Europese Green Deal, het Parijs-akkoord en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s).

Is jouw organisatie klaar voor de CSRD?

Heb je meer dan 250 werknemers? Dan moet je vanaf 2023 rapporteren over de milieu- en sociale impact van je bedrijfsactiviteiten. Je moet in je jaarverslag niet alleen opnemen wat je impact is, maar welke maatregelen je hebt genomen om negatieve gevolgen te voorkomen, te beperken en te herstellen. De gegevens worden getoetst door je accountant.

Wil je ook je maatschappelijke, sociale en milieu-impact in kaart brengen? En wil je hiermee actief aan de slag gaan? Manufesta beschikt over praktische tools en werkvormen om je hierbij te ondersteunen. Neem contact op en we vertellen je er meer over.
Neem contact op >

Hoe werken we?

Aanpak
Manufesta combineert grondige analyse met creativiteit om je reële impact en communicatie te verbeteren.
 onze werkwijze
Proces
Organisaties verschillen in volwassenheid, grootte en uitdaging. Ons werkproces is daarom flexibel en afgestemd op jouw vraag.
het werkproces
Onze stijl
Manufesta is een ervaren bureau met een eigen stijl van werken. We vragen én geven volledige betrokkenheid en inzet in wat we doen.
Zo werken wij
logo Manufesta
Bureau voor duurzame merkstrategie en communicatie
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram