logo Manufesta
Act now for a better future
Manufesta

Identiteit, huisstijl, marketing en arbeidsmarktcommunicatie

Zorg voor ouderen op basis van liefde en respect

Argos Zorggroep

Visuele vorm vanuit een duidelijke identiteit

Argos Zorggroep is een organisatie van instellingen voor ouderenzorg in de regio Schiedam/Rotterdam. Zij biedt zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dat kan thuis of in één van de 13 huizen voor verzorging en/of revalidatie. Na een serie fusies en overnames, moest Argos zich duidelijker en onderscheidender positioneren in de lokale omgeving. Wij werden gevraagd om een nieuw logo te ontwikkelen, gebaseerd op een sterk inhoudelijk concept. Daaruit rolde vervolgens huisstijl, website en een breed assortiment aan digitale en fysieke uitingen. Hiermee laat de organisatie zich zien als modern, kleurrijk en liefdevol.

‘What do you see nurses? . . .. . .What do you see?

(...)
Inside this old carcass… a young man still dwells

and now and again… my battered heart swells.

I remember the joys… I remember the pain

and I’m loving and living… life over again.

I think of the years, all too few… gone too fast,

and accept the stark fact… that nothing can last.

So open your eyes, people… open and see.

Not a cranky old man…
Look closer… see… ME.

Bovenstaand fragment uit het bekende gedicht Cranky old man (ook: woman) laat duidelijk zien wat het thema was van het creatieve concept. In ieder ouder mens schuilt een enorme geschiedenis: een universum aan ervaringen en kennis. Hoe fragiel en kwetsbaar ze ook zijn op het moment dat deze ouderen gaan wonen in dit huis, ze zijn van onschatbare waarde vanwege hun levenservaring.

Iedere oudere is ooit jong geweest, heeft opmerkelijke en gekke dingen gedaan, heeft familie, vrienden en geliefden (gehad)… een rijk leven geleid. Als verzorgende kijk je door de buitenkant heen en zie je de persoon achter het oude lichaam.

Argos als werkgever

Manufesta-Argos-amc-spandoek
In de uitingen is gekozen voor een vrolijke, kleurrijke en positieve uitstraling. De boodschappen zijn afgestemd op vooraf gekozen segmenten uit de mogelijke doelgroepen: zij-instromers en ervaren verpleegkundigen en verzorgenden.

Arbeidsmarktcommunicatie

In de zorg is het krijgen en houden van de juiste mensen niet eenvoudig. Het werk is zwaar, de beloning mager en de omstandigheden op de werkvloer niet altijd even plezierig. Ook de  druk van registratie en administratie maakt het er niet fijner op. Je wilt je handen uit de mouwen te steken en het leven van de bewoners makkelijker en leuker maken. Daar horen digitale verslagen en rapporten niet bij.

Geen wonder dat de achterdeur wijd open staat: ziekteverzuim en verloop zijn torenhoog. Instellingen zelf kunnen maar zóveel doen aan de oorzaken hiervan. Intern wordt hard gewerkt, en ondertussen werden wij ingeschakeld om een arbeidsmarktcampagne te ontwerpen en helpen uitrollen. In tekst en beeld werden de doelgroepen aangesproken op thema’s die voor hen belangrijk zijn: balans werk-privé, kans om door te groeien en te leren, en aangesproken worden op je roeping als hulpverlener.

Werken bij-website
Eén van de onderdelen van de amc-campagne was de nieuwe Werken bij-website. In ontwerp en informatie-architectuur werd veel aandacht besteed aan overzichtelijkheid, herkenning en gemak van interactie. Zo werd het aanmeldformulier drastisch ingekort en het taalgebruik eenvoudiger gemaakt.

Interne communicatie

Argos-tas-amcArgos-kaart-roosteren-1

Interne communicatie

Binnen een organisatie van 13 huizen en ruim 1.600 medewerkers gebeurt een boel. Om iedereen te laten weten wat er gaande is, wat er van hen wordt gevraagd en om alle neuzen dezelfde kant op de krijgen, is voortdurende communicatie en interne branding nodig. Dat doen we respectvol, positief en enthousiasmerend. Want dat verdienen ze.

 • Argos-kaart-verhuizing
  Argos-kaart-Kennispodium
  Argos-kaart-zomer
 • Argos-info-sollicitatie1
  Argos-info-sollicitatie2
  Argos-info-sollicitatie3
 • Argos-kaart-groet1
  Argos-kaart-groet3
  Argos-kaart-groet2

Externe communicatie

Verzorgingstehuizen nemen een belangrijke plaats in het lokale leefgebied van mensen in. Als je niet meer thuis kunt wonen, wil je zo dicht bij huis mogelijk blijven. Om die rol in de buurt meer aandacht te geven, is externe communicatie belangrijk.
Argos staat bekend als een organisatie die voorop loopt in innovatieve technieken. Met Smart Glass kan verzorging-op-afstand gegeven worden. Dit is in sommige gevallen sneller, makkelijker en meer toegankelijk.
Argos-mockup-folder-palliatief
Voor allerlei onderwerpen zijn kleine folders uitgegeven, voor bewoners en hun naasten. Zo ook voor als het einde nadert.
De activiteiten-dienst Argos ErOpUit heeft een eigen website met daarin een uitgebreide agenda met uitjes. Bewoners van huizen en buurt kunnen zich daarvoor opgeven via een online formulier.
Argos-folder-dagbesteding
Argos is ook actief voor ouderen die nog zelfstandig thuis kunnen wonen. Voor deze groep worden allerlei diensten ontwikkeld, waaronder thuiszorg en dagbesteding. Belangrijk voor mensen met een steeds kleiner wordende sociale omgeving en dus tegengaan van eenzaamheid.
In iedere vestiging kun je als bewoner je mening geven.
Er wordt veel aandacht gegeven aan gezond leven. Bewegen hoort daarbij. Omdat oude mensen zo hun eigen spelregels en beperkingen hebben, is een boekje uitgegeven met oefeningen die mensen thuis kunnen doen.
Argos-omslag-Academie
Er zijn natuurlijk opleidingen waar je het vak van verpleegkundige en verzorgende kunt leren, maar er is geen betere plaats dan de echte werkvloer. Een eigen opleiding geeft Argos ook de gelegenheid om jonge mensen al vroeg op te nemen in de organisatie en aan zich te binden.
Argos-krant-EOU2
Oud zijn betekent niet je interesse in kunst, ontspanning, natuur en beweging verliezen. Daarom organiseert Argos onder het label ErOpUit een scala aan uitjes waaraan ouderen uit de huizen en de directe omgeving mee kunnen doen tegen een kleine vergoeding. Hiervoor wordt een tijdschrift uitgegeven met een driemaandelijkse agenda.
Informatie moet voor deze doelgroep op een zo begrijpelijke manier worden aangeboden. Dat kan met stroomschema’s, infographcs en lijstjes.
Argos-map-Eigen-Keuken-omslagArgos-map-Eigen-Keuken-binnen
Een ander belangrijk thema van gezond leven op hoge leeftijd, is voeding. Hiervoor is een mooie map uitgegeven met bijzondere recepten die rekening houden met beperkte vaardigheid om te kauwen en slikken.
Om aandacht te geven aan een evenement,  activiteit of nieuwe dienst, zijn opvallende en kleurrijke banners een goed middel.
Veel activiteiten voor cliënten en buurtbewoners, in en buiten de huizen
Argos geeft 2 x per jaar een glossy uit voor bewoners en leden van Argos Services: de afdeling binnen de zorginstelling die allerlei extra diensten ontwikkelt voor de bewoners. In het tijdschrift staan allerlei artikelen met leuke en relevante informatie. Nostalgie, gezondheid, activiteiten en dienstverlening zijn de belangrijkste thema’s.

Logo’s en beeldmerken

Er worden veel nieuwe initiatieven ontwikkeld binnen Argos Zorggroep. Om deze onder de aandacht te brengen en de acceptatie ervan te vergroten, helpt het als je er een mooie visuele vorm aan geeft. Dat leidt tot een verzameling sublogo’s en labels.
Argos-logo-Glazz
Argos-logo-MoDem
Argos-logo-Zorghart
Argos-logo-Kennisweek
Argos-logo-Woonzorggroep
Argos-logo-EOU
 • Argos-omslag-Kleur2
 • Argos-ErOpUitkrant-1

services

Identiteit, creatief concept, ontwikkeling logo en huisstijl, brand manual, (digitale) correspondentie, tijdschriften en kranten, websites, on- en offline banners en campagnes.

credits

fotografie: diverse fotografen
druk: Tromp Print & packaging
webtechniek: Pronamic

 • Manufesta logo's klanten 1
  Manufesta logo's klanten 2
 • Manufesta logo's klanten 3
  Manufesta logo's klanten 4
 • Manufesta logo's klanten 5
  Manufesta logo's klanten 6
 • Manufesta logo's klanten 7
  Manufesta logo's klanten 8
logo Manufesta
Bureau voor duurzame merkstrategie en communicatie
menuarrow-leftarrow-rightcross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram