logo Manufesta
Act now for a better future
Manufesta

Publiekscampagne, energiebesparing

Gemeente Renkum helpt burgers energie besparen

Gemeente Renkum

Aandacht voor praktische tips verspreid over een groot gebied

We werden door gemeente Renkum gevraagd hen te ondersteunen in deze campagne. Daarvoor ontwierpen we tussen november 2022 en januari-februari 2023 een serie affiches en abri’s met praktische en eenvoudig uit te voeren tips om energie te besparen. De campagne bestond uit steeds een serie van 3-4 boodschappen, die in de loop van de tijd steeds meer onderwerpen aanstipten. Ook maakten we een serie om de net geopende Energiewinkel onder de aandacht te brengen.

Renkum, landelijke gemeente

Renkum is een gemeente ten westen van Arnhem en omvat de dorpen Doorwerth, Heelsum, Heveadorp, Oosterbeek, Renkum en Wolfheze. Het is een landelijk gebied met veel groen tussen de kernen. Zoals alle lokale overheden werd ook Renkum in het begin van 2022 geconfronteerd met snel stijgende energieprijzen en de taak om burgers te helpen om hiermee om te gaan.

Energiebesparen en energiearmoede zijn voor de meeste lokale overheden nieuwe thema’s waarop zij niet goed zijn voorbereid en uitgerust. Het zijn ook onderwerpen die sectoroverstijgend zijn. Hoge energieprijzen zijn voor niemand leuk, maar worden pas een echt probleem als mensen ook op andere vlakken het al moeilijk hebben: werkloos zijn, in een oude en slecht onderhouden huis wonen of de taal niet goed verstaan.

Voor de gemeente betekent dat ambtenaren die werken voor Financiën, Woningbouw, Sociale zaken en Economische zaken nu opeens moeten gaan samenwerken om één overkoepelende campagne op touw te zetten. Om het proces te versnellen en zichzelf te ontlasten, wordt dan meestal externe deskundigheid ingeroepen.

Renkum schakelde Spectrum, een adviesorganisatie voor maatschappelijke vraagstukken in voor inhoudelijke en organisatorische ondersteuning. En zij vroegen Manufesta de publiekscampagne te verzorgen.

Renkum_affiche_15graden
Renkum is een landelijk gelegen gemeente met dorpskernen die ver uit elkaar liggen. De campagne had daarom een groot verspreidingsgebied om ervoor te zorgen dat iedereen de affiches in hun eigen buurt kon zien.
Foto’s: Wim van der Wiel

Taal en beeld doen ertoe

Mensen aanzetten om energie te besparen vraagt om een heel andere manier van praten. Het onderwerp is voor de mensen voor wie de boodschap het meest relevant is, behoorlijk beladen. Concrete maatregelen om energie te besparen – eenmalige aanpassingen in en aan het huis en structureel ander gedrag – worden bemoeilijkt door verminderde taalvaardigheid, schaamte, gebrek aan vertrouwen en andere sociaal-culturele factoren. Daar zul je in je boodschappen rekening mee moeten houden.

Gelukkig hebben we veel ervaring opgedaan met de 24 Tips om energie te besparen. We weten dat taal- en beeldgebruik er in deze situatie toe doen. Eenvoud, handelingsperspectief, enthousiasmeren en lichtvoetige toon zijn belangrijk voor acceptatie en daadwerkelijke gedragsverandering. We konden hier onze expertise op loslaten.

Renkum_affiche_tochtstripsRenkum_affiche_03-2023-4

Energiewinkel

Renkum vond het belangrijk om een fysieke plaats te creëren waar mensen met vragen over energie, besparen en financiën terecht kunnen bij een levend persoon die hen ter plekke antwoorden geeft. Er zijn veel mensen die hieraan behoefte hebben omdat ze meerdere vragen hebben en die graag allemaal in één keer beantwoord willen zien, of omdat ze te weinig kennis hebben om de online informatie goed te kunnen beoordelen.

Veel gemeenten hebben een zgn. ‘loket’ – vaak letterlijk in het gemeentehuis – maar Renkum wil aanwezig zijn waar de mensen zijn. De belangrijkste winkelstraat dus, waar het voormalige kantoor van de rechtsbijstandswinkel werd omgebouwd tot vraagbaak. Om de energiewinkel in de hele gemeente bekendheid te geven, ontwierpen we in een vergelijkbare stijl als de andere uitingen straataffiches. De kleine campagne had een opbouw van drie fasen: 1. ‘Er is een Energiewinkel!’, 2. ‘Krijg een antwoord op je vragen over hoe je het beste energie kunt besparen’ en 3. ‘Krijg een antwoord op al je financiële vragen.’

Renkum_affiche_03-2023-3

services

Concept, redactioneel ontwerp, illustraties, project management.

credits

tekst: Manufesta, i.s.m. Spectrum
illustraties: Manufesta
grafisch ontwerp en lay out: Manufesta

Heb je een duurzaamheidsproject? Communicatie met doelgroepen luistert dan nauw. Als je wilt dat zij je boodschap vertrouwen en daar iets mee gaan doen, is het verstandig daar goed over na te denken. Manufesta kan je hierbij helpen.
Neem contact op >
 • Manufesta logo's klanten 1
  Manufesta logo's klanten 2
 • Manufesta logo's klanten 3
  Manufesta logo's klanten 4
 • Manufesta logo's klanten 5
  Manufesta logo's klanten 6
 • Manufesta logo's klanten 7
  Manufesta logo's klanten 8
logo Manufesta
Bureau voor duurzame merkstrategie en communicatie
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram