logo Manufesta
Act now for a better future
Manufesta

Gemeenten

Werken met beperkte middelen aan grote uitdagingen

manufesta-straat-mensen
Gemeenten hebben een grote taak in het verduurzamen van huizen, bedrijven(terreinen) en openbare ruimte. Maar ze staan voor een grote uitdaging. Complexe  opdrachten, weinig mensen, niet altijd genoeg kennis en een bevolking die moeilijk te bereiken is. Communicatie speelt een sleutelrol.

Gemeenten hebben een grote en moeilijke taak

Gemeenten spelen bij veel duurzaamheidsthema’s een grote rol om lokale problemen aan te pakken. Denk aan:

 • bewoners aansporen om energie te besparen
 • aanpakken van acute energiearmoede
 • versterken van sociale weefsel en veerkracht van wijken en buurten
 • lokale bedrijven en bedrijventerreinen stimuleren om te verduurzamen
 • vergroenen van woonwijken en openbare ruimte

Ambtenaren krijgen dan ook nog de opdracht om landelijk beleid uit te voeren.

Het wordt gemeenten niet makkelijk gemaakt

Problemen waar gemeenten vaak tegenaan lopen:

 • te weinig personeel
 • gebrek aan kennis over een onderwerp
 • te weinig begeleiding vanuit de overheid
 • zeer verschillende doelgroepen die elk een eigen benadering vragen
 • afstand tot en weerstand van burgers en ondernemers
 • bureaucratische en slecht wendbare organisatie

Dit maakt het werk van ambtenaren tot een extra uitdaging.

Samen besparen op energie
Voor gemeente Renkum ontwierpen we  affiches en abri’s met praktische en eenvoudig uit te voeren tips om energie te besparen. Ook maakten we een serie om de net geopende Energiewinkel onder de aandacht te brengen.
Bekijk deze campagne >

Manufesta werkt ook voor

Wat doet Manufesta voor gemeenten?

 Communicatie staat centraal in het werk van een gemeente. Denk aan burgers activeren, ondernemers stimuleren om te vergroenen of collega’s op één lijn krijgen. Manufesta is expert op het gebied van communicatie over duurzaamheid. We hebben de afgelopen jaren veel gemeenten geholpen bij projecten over energiebesparing en verduurzaming. 

Een onafhankelijke en ervaren adviseur

Dit zijn onze sterke punten:

 • inhoudelijke kennis en ervaring in duurzaamheid
 • betrokken en betrouwbare strategische sparringpartner
 • communicatie- en gedragsveranderingscampagnes die werken
 • moeilijke boodschappen versimpelen zodat iedereen ze begrijpt
 • boodschappen ontwerpen die vertrouwen wekken
 • spreken de taal van gewone mensen en ondernemers
 • onafhankelijke en acceptabele gesprekspartner

Praktische en direct bruikbare tools

Voorbeelden wat we voor gemeenten doen:

 • direct inzetbare tools in gemeente-huisstijl
 • verbeteren van communicatie door strategisch en praktisch advies
 • publiekscampagnes over duurzaamheid en sociale kwesties
 • intermediair tussen gemeente en burgers of bedrijven
 • boodschappen afstemmen op bijzondere doelgroepen
 • leesbaarheid van uitingen verbeteren voor doelgroepen
 • interne organisatie op één lijn krijgen en activeren
 • projectbegeleiding, presentaties en workshops
manufesta_oorzaken-energiearmoede

Energiearmoede

Energiearmoede is een complex en dringend probleem voor gemeenten. Het heeft een combinatie van oorzaken die over afdelingen heengaat en vraagt een integrale aanpak. Sectoren moeten daarvoor samenwerken, wat niet altijd eenvoudig is. Daarnaast is het identificeren en bereiken van de burgers moeilijk en verloopt de communicatie met hen stroef.

Manufesta kan op meerdere manieren helpen. Door externe deskundigheid, lokale voortrekkers en organisaties naar binnen te halen en hun kennis te gebruiken. Door intern alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. In één of twee workshops leert iedereen elkaar beter kennen, wissel je inzichten en ervaringen uit, bespreek je concrete acties, en vorm je een basis om beter samen te werken.

Dit zijn onze diensten

Communicatiestrategie en -advies
 • Strategische adviseur en sparringpartner duurzaamheid
 • Strategisch communicatieadvies
 • Communicatieplan
 • Doelgroeponderzoek en -afstemming
Procesbegeleiding en project management
 • Workshops en brainstormsessies
 • Intermediair met publieksgroepen (bewoners en ondernemers)
 • Inzet netwerk en samenbrengen lokale partijen
 • Organisatie campagne
Publiekscampagne en losse middelen
 • Opzet en ontwerp publiekscampagne
 • Ontwerp losse communicatiemiddelen
 • Productie en redactie van tekst en beeld
 • Alle creatieve diensten online en offline
Bedrijventerreinen
Vergroenen en verduurzamen van deze soms verouderde en verpauperde plekken draagt enorm bij aan de kwaliteit en leefbaarheid van de hele gemeente. Zeker vlakbij een woonwijk.

Je hebt te maken met ondernemers, die soms best willen maar worden gehinderd door gebrek aan geld, kennis en menskracht. Daarnaast is er de groepsdynamiek van bedrijven die samen een ruimte delen en moeten samenwerken. Voorlopers botsen met twijfelaars, eenlingen met hen die het samen willen doen.
Er zijn gelukkig voorbeelden waar bedrijven elkaar vonden en gezamenlijk het terrein flink konden verbeteren. Beter voor de buurt, medewerkers die in de pauze naar buiten kunnen en voor het tegengaan van ondermijning.

Zoals zo vaak, is communicatie het smeermiddel: tussen gemeente en ondernemers, en tussen de ondernemers zelf. Manufesta spreekt de taal en kan optreden als onafhankelijke tussenpersoon, en kan het proces in alle fases ondersteunen met diverse middelen.
Werk je bij een gemeente? Ben je bezig met een project waarbij je wel wat hulp kunt gebruiken? Manufesta ondersteunt je bij alle communicatievragen. We praten graag met je over wat je nodig hebt.
Neem contact op >
logo Manufesta
Bureau voor duurzame merkstrategie en communicatie
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram