logo Manufesta
Act now for a better future
Manufesta

Identiteit en merkactivatie

Communicatie rondom de meest innovatieve snelweg

InnovA58

een oude snelweg wordt weer modern

De A58 is een oude snelweg die loopt van Eindhoven via Breda en Bergen op Zoom naar Vlissingen. Voor veel mensen is het een pijnpunt vanwege de files en gevaarlijke situaties. Om deze problemen op te lossen, wordt de weg verbreed tussen Eindhoven en Tilburg en tussen Sint-Annabosch en Galder. Ook worden de knooppunten aangepakt en wordt de weg in zijn geheel opgeknapt. Deze verbeteringen moeten de doorstroming stimuleren, gevaarlijke situaties voorkomen en sluipverkeer in de dorpskernen rondom de A58 verminderen.

Tot zover niets bijzonders. Wat dat wél is, is de achterliggende visie. De A58 moet een slimme en duurzame snelweg worden. Hiervoor is al in 2013 het project InnovA58 opgestart. In InnovA58 werken Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant en het plaatselijke bedrijfsleven samen om de weg op een vernieuwende en duurzame manier te verbeteren. Dat is een groot project dat inmiddels is opgesplitst in een aantal deelprojecten.

‘Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn en evenveel energie opwekken als verbruiken. InnovA58 speelt hierin een rol. Er wordt circulair gewerkt door bouwmaterialen hoogwaardig te hergebruiken, duurzaam geproduceerde materialen gebruiken en zo min mogelijk afval te produceren.’

Een ander belangrijk en nieuw onderdeel van InnovA58 is de manier waarop de bewoners rondom de snelweg worden betrokken bij de plannen en uitvoering. Vanuit de gedachte van Strategisch omgevingsmanagement werden stakeholders al vanaf het begin in de plannen meegenomen. Daarvoor worden op allerlei niveaus geïnformeerd en betrokken, van e-mails tot participatie-bijeenkomsten. Hier worden zij geïnformeerd én hun mening gevraagd over allerlei details in de plannen. Individuele bewoners, wijkraden, stichtingen, bewonersoverleggen en belangenorganen mogen meepraten en hun wensen, ervaringen en ideeën spuien.

Dit is dan ook één van de eerste infraprojecten waarop een serieus brandingproces is losgelaten. Als initiatief dat is gestart met een duidelijke identiteit en visie, en waarin de relatie met de betrokkenen centraal staat, moest de communicatie consistent en herkenbaar zijn. Wij verzorgden dit traject en visuele realisatie.

Manufesta-InnovA58-marktbenadering
In 2014 stond InnovA58 nog in de kinderschoenen en was alles nog in de plan-fase. Belangrijk onderwerp was de keuze tussen vroege of late aanbesteding en de gevolgen daarvan voor wie er op welke manier betrokken zou worden bij concept en uitvoering van de snelweg. Waren dat de usual suspects zoals de bouwbedrijven, of was er ook inbreng van externe partijen met verfrissende nieuwe ideeën?

Visueel concept

In de visuele vertaling combineerden we het logo van de provincie Noord-Brabant, de rood-witte vormentaal van de waarschuwingsborden die je tegenkomt als er aan de weg wordt gewerkt én de hashtag als symbool voor moderne communicatie. Dat levert een kleurrijk, herkenbaar en gezellig Brabants geheel op. Een kraakheldere stijl wordt aangevuld met beelden van bewoners en van ultra-moderne technische toepassingen voor energie-opwekking en -besparing en andere vormen van duurzaamheid. We ontwierpen affiches, folders en een e-mailnieuwsbrief.

Op informatie- en participatiebijeenkomsten worden betrokkenen – zoals bewoners – uitgedaagd om zelf met gode ideeën te komen.
Het beeldmerk van Noord-Brabant leent zich prima om een complete beeldtaal op te baseren.
In het beeldmerk van InnovA58 combineerden we het logo van Noord-Brabant met de waarschuwingsborden die je tegenkomt als er aan de weg wordt gewerkt, en de hashtag: symbool van moderne communicatie.
In alle dorpen en gemeenten rondom de snelweg zijn in de afgelopen jaren bijeenkomsten georganiseerd voor plaatselijke bewoners.
Kaft.
Onderdeel van de visuele stijl waren ook diverse iconen en infographics, met een herkenbare verwijzing naar snelweg
Manufesta-InnovA58-stationary

services

Strategie en identiteit, update logo en huisstijl, ontwikkeling diverse campagne- en voorlichtingsmateriaal.

credits

Identiteit: i.s.m. brandfabric
Project: i.s.m. Provincie Noord-Brabant, Ministerie van VWS, projectbureau InnovA58

 • Manufesta logo's klanten 1
  Manufesta logo's klanten 2
 • Manufesta logo's klanten 3
  Manufesta logo's klanten 4
 • Manufesta logo's klanten 5
  Manufesta logo's klanten 6
 • Manufesta logo's klanten 7
  Manufesta logo's klanten 8
logo Manufesta
Bureau voor duurzame merkstrategie en communicatie
menuarrow-leftarrow-rightcross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram