logo Manufesta
Act now for a better future
Manufesta

Visualisaties

Op naar een circulaire waterketen in 2050

DNV kennismanagement

circulaire waterketen

DNV heeft in opdracht van wateronderzoeksinstituut KWR een serie van vier workshops georganiseerd voor medewerkers van waterschappen, drinkwaterbedrijven en afvalwaterzuiveringsbedrijven. In deze workshops werd onderzocht hoe er in de toekomst gezamenlijk een circulair watersysteem kan worden ontwikkeld. 

Een aantal doelen van deze circulaire waterketen:

 • Geen netto onttrekking aan het grondwater
 • Verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater
 • Minimale verspilling van drinkwater (drinkwatergebruik huishoudens 60-80% lager)
 • Gebruik van volledig circulaire of hernieuwbare en veilige hulpstoffen
 • Hergebruik van componenten, hulp- en grondstoffen
 • Minimaliseren van het energieverbruik en het vergroten van het aandeel duurzame energie naar 100%.

Als basis voor deze workshops zijn drie isometrische lijnmodellen op huis-, straat-, en wijkniveau ontwikkeld. Hierop konden deelnemers tijdens een drietal workshops – verdeeld over dezelfde thema's – hun ideeën schetsen. Manufesta heeft deze voorbereiding van de workshops georganiseerd en vervolgens voor de uitwerking van de ideeën in een definitieve visual de art direction verzorgd. 

De toekomst: een evenwichtig combinatie van regels, voorlichting en financiële prikkels heeft tot een brede gedragsverandering geleid. Bijna alle huishoudens nemen maatregelen om ongewenste vervuiling te voorkomen. Nieuwe wasmachines hebben bijvoorbeeld standaard een ‘micro-plastic’-filter. Vervuiling van afval en oppervlaktewater met verfresten, smeerolie en doorgespoelde medicijnen is tot nul genaderd.
De situatie in 2020 als uitgangspunt.
illustratie: Ronald van der Heide

Uitgangspunt

Om het toekomstbeeld voor 2050 te kunnen visualiseren, is er eerst een ruimtelijke basissituatie gecreëerd met 2020 als uitgangspunt. Hierop staan de belangrijkste onderdelen die een rol spelen in een circulaire waterketen in 2050.

Isometrische tekeningen ter voorbereiding op de workshops

Isometrisch lijnmodel op huisniveau
Isometrisch lijnmodel op straatniveau
Isometrisch lijnmodel op wijkniveau
Uitwerking model voor een circulaire waterketen in 2050
illustratie: Ronald van der Heide
Ideëen die tijdens de workshops zijn geschetst op isometrische basismodellen

services

Projectmanagement, begeleiding, art direction

credits

workshops: DNV watermanagement
illustraties: Ronald van der Heide

case DNV

Ontwikkelingen in de energiewaardeketen helder uitgelegd

DNV is werelds leidende classificatie-instelling voor de scheepvaart en de offshore-industrie en een toonaangevende expert voor de energiewaardeketen inclusief duurzame energiebronnen en energiebesparing.
Lees verder
 • Manufesta logo's klanten 1
  Manufesta logo's klanten 2
 • Manufesta logo's klanten 3
  Manufesta logo's klanten 4
 • Manufesta logo's klanten 5
  Manufesta logo's klanten 6
 • Manufesta logo's klanten 7
  Manufesta logo's klanten 8
logo Manufesta
Bureau voor duurzame merkstrategie en communicatie
menuarrow-leftarrow-rightcross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram