logo Manufesta
Act now for a better future
Manufesta

Visuele communicatie & informatie design

Ontwikkelingen in de energieketen helder uitgelegd

DNV

DNV

Det Norske Veritas (DNV), opgericht in 1864 als vereniging van scheepsvaartverzekeraars, is een onafhankelijke expert op het gebied van risicomanagement en kwaliteitszorg. Het is de grootste classificatie-instelling ter wereld voor de scheepvaart en de offshore-industrie, leidende adviseur in de olie- en gasindustrie en een toonaangevende expert voor de energiewaardeketen inclusief duurzame energiebronnen en energiebesparing. DNV adviseert, traint, certificeert en realiseert.

Het energienetwerk verandert. Het transformeert van een eenvoudig, statisch netwerk tot een zeer complex, dynamisch netwerk dat direct kan reageren op veranderingen in vraag en aanbod.

Manufesta helpt DNV met het visualiseren van deze – vaak complexe – inhoud met behulp van infographics en animaties.

Animatie van Energy Forecast.

Energy Forecasts

We zijn allemaal gewend aan weersvoorspellingen die ons helpen ons aan te passen aan het weer als we de deur uitgaan. Wat nou als je een windmolen- of zonnepark beheert? Dan wil je weten hoeveel elektriciteit je denkt te kunnen opwekken in een bepaalde tijd. Dit kan belangrijk zijn om de capaciteit van het electriciteitsnet niet over te belasten. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van diverse rekenmodellen die de te verwachten zon en wind weergeven. De animatie laat zien hoe dat zich vertaalt naar elektriciteit uit zonne- en windenergie.

Let’s talk Energy Facts

In het snel veranderende energielandschap is het niet altijd eenvoudig om de ontwikkelingen bij te houden. Het kan  moeilijk zijn te begrijpen waar de energietransitie echt om draait. Om dit te begrijpen is het belangrijk dat je de basisprincipes van de elektrische energie begrijpt. Om de energietransitie te bevorderen hebben we allemaal deze basiskennis nodig, of je nu een financier, econoom, jurist, politicus of journalist bent.

Manufesta DNV Energy Facts
Een windturbine van 2,5 MW kan energie produceren voor 1.500 huishoudens per jaar.
Er is een hectare bos nodig om alle CO2-uitstoot van een gemiddeld huishouden te neutraliseren.

Hoe verhoudt de opgewekte energie van een windmolen zich tot die van zonnepanelen? Hoeveel windmolens heeft een gemiddelde stad nodig om zichzelf te voorzien van elektriciteit? Hoeveel CO2 reduceren we als we zonnepanelen gebruiken? Dit soort vragen worden beantwoord in deze Energy Facts. Manufesta heeft voor DNV deze ‘Fact Checker’ ontwikkeld met infographics in een handzame waaier, zodat deze altijd makkelijk te raadplegen is. Ook digitaal beschikbaar.

Om ons huidige elektriciteitsverbruik te dekken met hernieuwbare energiebronnen, hebben we ongeveer 3.500.000 windturbines van 2,5 MW nodig. Dat is maar 12 keer meer dan de 300.000 windturbines al geïnstalleerd.

Power Cybernetics

Power Cybernetics is een innovatieve aanpak voor het testen en valideren van energiesystemen en kan de basis vormen van nieuwe certificeringsprocedures om de controle te handhaven en de betrouwbaarheid van steeds groeiende complexe energiesystemen te verbeteren.

De animatie is ontwikkeld op basis van een bestaande infographic, waarin de werking van Power Cybernetics wordt uitgelegd. Lees meer over Power Cybernetics 

Een haven C02 neutraal maken

Sectoroverschrijdende kansen voor de energie- en maritieme sector. Visualisatie van concrete voorstellen voor samenwerking tussen de energie- en maritieme sector om te zorgen voor een snellere transitie naar een schone energietoekomst.

Identiteit Shaping the Future

DNV heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van gezamenlijke actieplannen van de industrie en de (Engelse) overheid met acht Roadmap sectoren. Het gaat om routekaarten voor industriële decarbonisatie en energie-efficiëntie tot 2050. Deze plannen bouwen voort op de conclusies uit de roadmaprapporten en op de strategische richting die elke sector voor zichzelf ziet. Hiervoor is een consortium opgezet waar DNV in deelneemt. Manufesta heeft de identiteit ontwikkeld.

services

Infographics, grafisch ontwerp, animatie, redactie, identiteit, beurswanden

credits

Muziek: Musicube Academy (Power Cybernetics)
Drukwerk: Tuijtel (Energy Facts)
Tekst: DNV (Energy Facts, Power Cybernetics)
Beeldredactie: Manufesta (Energy Facts)

Naar een circulaire waterhuishouding in 2050

Workshops voor medewerkers van waterschappen, drinkwaterbedrijven en afvalwaterzuiveringsbedrijven

DNV Kennismanagement

Visualisaties van een toekomstig gezamenlijk circulair watersysteem in 2050.
BEKIJK CASE
 • Manufesta logo's klanten 1
  Manufesta logo's klanten 2
 • Manufesta logo's klanten 3
  Manufesta logo's klanten 4
 • Manufesta logo's klanten 5
  Manufesta logo's klanten 6
 • Manufesta logo's klanten 7
  Manufesta logo's klanten 8
logo Manufesta
Bureau voor duurzame merkstrategie en communicatie
menuarrow-leftarrow-rightcross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram